DASEMs politik om akutmedicinsk forskning

Akutmedicin er et forskningsbaseret speciale og gode vilkår for forskning i akutmedicin er afgørende for at den fremtidige behandling de akutte patienter.

DASEM har i en nyt holdningspapir givet anbefalinger til udviklingen af den akutmedicinske forskning i Danmark og beskrevet hvad Selskabet vil arbejde for.

Holdningspapir-akutmedicinsk-forskning-DASEM-2019

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF


 

Medlemskab

Medlemskab af DASEM håndteres gennem LVS.

For at være medlem skal du være medlem skal du være færdiguddannet læge og være medlem af LVS.

Det årlige medlemskontingent er 700 kr.

Du melder dig ind på: https://minside.laeger.dk/


 

Bestyrelsens beretning 2019

DASEM-Årsrapport

Klik her og hent årsrapporten som PDF