DASEM Nytårstale 2021

Dansk Selskab for Akutmedicin ønsker alle et godt og sikkert nytår

Det akutmedicinske speciale er nyt – men har efterhånden en lang historie. I sin første nytårstale som formand for selskabet minder Henrik Ømark os om hvor vi kommer fra og vores drivkraft – de akutte patienters behov – samt giver perspektiv på specialets potentiale trods dets unge alder.

Er du på arbejde i nat som akutmediciner repræsenterer du den vigtigste revolution i nyere tid i det danske sundhedsvæsen – et opgør med nedprioriteringen af de akutte og diagnostisk uafklarede patienters behov og en organiseret indsats væk fra yngste og mest uerfarne læge i front.

Du kan godt være stolt af dig selv – for det er vi.

Vi er ikke i mål endnu og specialet står stadig overfor udfordringer. Ser vi på hvor langt vi er kommet er udsigterne dog endog meget positive. Vi fortsætter kampen for de akutte patienter.

Med håbet om at alle danske borgere slipper igennem til det nye år med lemmer og sanser intakt – om ikke af mangel på fyrværkeriforårsagede skader, så af korrekt og rettidig akutmedicinsk behandling på landets akutafdelinger.

Godt nytår


Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg

Formand for Dansk Selskab for Akutmedicin, Henrik Ømark fik sammen med formand for Yngre Danske Akutmedicinere, Emil Ejersbo Iversen, d. 25/11-21 foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg med henblik på at tale de akutte patienters sag.

Læs mere om oplægget her


Sundhedsvæsenet er presset. Akutmedicin rummer potentialet til at lette trykket

DASEMs formand var i Go’ Morgen Danmark 30/9-21 sammen med overlæge fra børnemodtagelsen på Hvidovre med til at råbe vagt i gevær over det vedvarende pres på det danske sundhedsvæsen overfor sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff. Se nyheden fra TV2 her.

DASEM peger som eksempel på det endnu uudforskede potentiale for akutmedicins rolle i at lette trykket på sundhedsvæsenet på et pilotprojekt fra akutafdelingen på OUH med udkørende akutmediciner til patienter på plejehjem. I perioden fra December 2020 til April 2021 formåede projektet gennem vurdering og behandling på plejehjemmene at undgå unødvendige indlæggelser for 88% af borgerne.

Læs mere om nyheden og pilotprojektet her.


DASEMs formand blandt de 100 mest indflydelsesrige i det danske sundhedsvæsen

Henrik Ømark, selskabets formand, er af Dagens Medicin blevet vurderet blandt de 100 mest indflydelsesrige personer i det danske sundhedsvæsen i dette års “Magtens Top 100”.

Læs mere om kåringen samt hvad formanden tænker at anvende det forstærkede fokus på det akutmedicinske speciale til her.


Akut Ultralyd Akademi 2021

FAM på Odense Universitetshospital inviterer på en dag i den akutmedicinske ultralyds tegn d. 4. november med gennemgang af de nyeste udviklinger indenfor abdominal og muskuloskeletal ultralyd.

Kan du fange en appendicit eller måske ligefrem en ileus med din ultralydsprobe? Er det endelig på tide at få trukket ultralydsapparatet med dig ned i skadestuen?

Kurset forudsætter et vist kendskab til ultralyd, enten dagligt brug eller certificering i akutmedicinsk ultralyd.

Læs mere om kurset her


Ny bog om akutmedicin, livet på akutafdelingen og balancen med hjemmelivet

Ulf Hørlyk, ledende overlæge på akutafdelingen i Horsens har ud fra dagbøger, notater og minder genskabt tiden under corona og inviterer os helt indenfor i hans arbejds- og følelsesliv under hvad der måske – måske ikke – bliver vores generations største medicinske udfordring.

Bogen giver et godt indblik ind i både kaosset under coronakrisen samt vores nye speciale og er bestemt et læs værd!


Masterclass in Emergency Medicine

Odense Universitetshospital inviterer på Akutmedicinsk Masterclass d. 26-27 november på Odense Universitetshospital.

De to dages konference byder på gennemgang på højt internationalt niveau af emnerne vertigo og synkope samt outreach services.

Læs mere om begivenheden her


Mikrointernat med fokus på arbejdsmiljø, kommunikation og faglig identitet

For at kickstarte bestyrelsesåret afholdt DASEM igen i år mikrointernat kort tid efter årsmødet – denne gang i weekenden d. 11-12 juni. Der var lagt op til et solidt fokus på hvert af DASEMs arbejdssøjler med workshops i hver af emnerne:

 • Arbejdsmiljø
 • Kommunikation
 • Nationale behandlingsvejledninger
 • Rekruttering

Læs mere og se referatet fra bestyrelsesmødet der blev afholdt til mikrointernatet her.

DASEMs bestyrelse glæder sig til at se hvad de første spadestik indenfor hvert af områderne fra mikrointernatet vil udvikle sig til i løbet af bestyrelsesåret og inviterer alle med interesse til at melde sig til at deltage i arbejdet ved at skrive til kontakt@dasem.dk.


DASEM støtter op om initiativet DrukFri Ungdom

Sammen med 23 andre organisationer er DASEM indgået i et samarbejde om at advokere for en ensartet aldersgrænse for salg af alkohol på 18 år.

Læs mere og find data omkring aldersgrænsen her.


Akutmedicinske uddannelsesstillinger underprioriteret i dimensioneringsplan

Dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen fra Sundhedsstyrelsen bragte stor debat med sig da den lagde op til færre stillinger end der var færdiguddannede læger, hvilket fik lægeforeningen til at råbe vagt i gevær.

Bag kulissen har Dansk Selskab for akutmedicin arbejdet for at gøre opmærksom på en potentielt endnu mere alvorlig problemstilling, nemlig underprioriteringen af akutmedicinske hoveduddannelsesstillinger, hvoraf der aktuelt kun oprettes 35 årligt – halvdelen af hvad Dansk Selskab for Akutmedicins fremskrivninger angiver at være nødvendigt.

Læs meget mere og find DASEMs fremskrivninger og høringssvar på området her.


Tillykke til de nye bestyrelsesmedlemmer

Efter et kampvalg til årets generalforsamling, som heldigvis endte med at alle interesserede fik plads i bestyrelsen enten som menige medlemmer eller suppleanter og efterfølgende konstituering kan DASEM med et stort tillykke meddele at følgende medlemmer indgår i bestyrelsen dette år:

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
  • Emil Iversen, næstformand og YDAM repræsentant
  • Sandra Langsted, sekretær
  • Gerhard Tiwald, kasserer
  • Christian Skjærbæk
  • Halfdan Lauridsen
  • Anh-Nhi Thi Huynh
  • Mads Bruusgaard-Mouritsen
  • Jesper Weile, YDAM-repræsentant
 • Suppleanter
  • Marc Ludwig
  • Dea Kehlers
  • Lasse Paludan Bentsen

En stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer:

 • Jens Rasmussen
 • Louis Harder

og en særlig tak til afgående sekretær for selskabet igennem mange år, Matthias Giebner, som også udgår af bestyrelsen, men gudskelov har lovet at hjælpe til i kulisserne fremadrettet.

Læs mere og find hele referatet fra generalforsamlingen her.


Digitalt årsmøde en kæmpe succes

DASEM afholdt d. 23-24 april 2021 årsmøde som i denne omgang måtte afholdes digitalt. Årsmødet viste sig at være en kæmpe succes med fænomenale indlæg fra internationale og nationale oplægsholdere indenfor både kliniske og administrative emner såsom diagnostik og probabilistisk tankegang og second victim fænomenet.

Læs mere her.

Se hele programmet samt videoer fra oplægsholderne på hjemmesiden www.dasemaarsmoede.org