DASEMs Politikker og holdningspapir

 

DASEMs politik om akutmedicinsk forskning

Akutmedicin er et forskningsbaseret speciale og gode vilkår for forskning i akutmedicin er afgørende for at den fremtidige behandling de akutte patienter.

DASEM har i en nyt holdningspapir givet anbefalinger til udviklingen af den akutmedicinske forskning i Danmark og beskrevet hvad Selskabet vil arbejde for.

Holdningspapir-akutmedicinsk-forskning-DASEM-2019

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF


 

Samarbejde om patienter med infektion

Patienter med infektion og mistænkt infektion udgår en stor andel af patienterne i akutafdelingerne. For mange patienter kræves et tæt samarbejde mellem akutmedicinenere og infektionsmedicinere for det gode patientforløb. DASEM har i samarbejde med Dansk Selskab for Infektionsmedicin udarbejdet et fælles holdningspapir om modtagelse og visitation af patienter med formodet eller bekræftet infektionssygdom. Specielt med fokus på organisation og samarbejde mellem akutmedicinere og infektionsmedicinere i akutafdelingerne. Det er ambitionen, at det kan være bidrage til planlægning af samarbejde mellem de to specialer både regionalt og lokalt.

Holdningspapir-05.04.2019

klik her for at hente holdningspapiret som PDF


 

Holdningspapir om modtagelse af akutte hjertepatienter

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og DASEM udarbejdede i 2011 et fælles holdningspapir om visitation og modtagelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i FAM og på Hjerteafdeling. På grund af den store udvikling på akutområdet siden da, har de to selskaber fundet behov for en gennemgang af holdningspapiret, der nu foreligger i en ny og revideret udgave.

Holdningspapiret blev præsenteret og diskuteret på DASEM årsmøde 2016, hvor en repræsentant fra DCS deltog.
DCS_Holdningspapir_2_2016

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF


EKKO-enquette

Endnu et samarbejde mellem Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og DASEM samt Hjerteforeningen. Enquete omhandler modtagelsen af akutte hjertepatienter og tilgængelighed af ekkokardiografi og kardiologiske speciallægekompetencer på de danske akuthospitaler.
Ekko_Enquete

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF


 

Akut fokuseret ultralydsundersøgelse af hjertet versus ekkokardiografi

Et holdningspapir fra Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) har vurderet, at der er behov for at tage stilling til, hvilke patienter der har behov for akut fokuseret ultralydsundersøgelse af hjertet (fx FATE), herunder hvilken rolle denne har ift standardiseret ekkokardiografi (TTE).

Akut_fokuseret_ultralydsundersoegelse_af_hjertet_versus_ekkokardiografi

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF


 

Ultralyd i akutmodtagelsen

DASEMs ultralydsudvalg har forfattet en række anbefalinger vedrørende klinisk ultralyd i de danske akutmodtagelser. Anbefalingerne beskriver, hvad DASEM mener er den aktuelle bedste praksis for uddannelse, certificering, vedligeholdelse af erhvervede kompetencer, kvalitetssikring, samarbejde og forskning på området.

DASEM_Ultralydsholdningspapir

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF

Du kan tilgå originaludgivelsen her


 

Det faglige grundlag for et lægelig speciale i akutmedicin i Danmark

DASEM har med støtte fra Tryg-Fonden forfattet en rapport der beskriver det faglige grundslag for et lægelig speciale i akutmedicin i Danmark.

DASEM_TrygRapport_2016

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF


 

Uddannelse i akutafdelingerne og i akutmedicin

Der blev ved årsmødet 2016 af uddannelsesudvalget forfattet dette holdningspapir om uddannelse i akutafdelingerne.

DASEM_holdningspapir_uddannelse_2016

Klik her for at hente holdningspapiret som PDF