Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) i akutmodtagelser i 2018 er netop udkommet

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) har med interesse læst resultaterne og noterer sig, at på trods af en generelt stigende aktivitet i landets akutmodtagelser, var flertallet af patienter tilfredse med deres besøg, oplevede at vi lyttede og at de fik hjælp til deres problem.

Rapporten afslører imidlertid at der uændret er problemer med at holde ventende patienter i akutmodtagelserne orienteret om ventetiden

God kommunikation kan let blive første offer i en hverdag med overbelægning og travlhed. Første skridt i at sikre bedre information om ventetid er at arbejde på at nedbringe ventetiden i sig selv. DASEM deler Danske Regioners ambition om at tilrettelægge de akutte patientforløb mere effektivt og med kortere ventetid.

Hurtigere er i imidlertid ikke bedre, hvis det går ud over den faglige kvalitet. Nedbringelse af ventetid for de akutambulante patienter må heller ikke ske på bekostning af de mere syge patienter i akutmodtagelserne, for hvem ventetid kan være med til at forværre deres akutte tilstand.

Initiativer til nedbringelse af ventetid for akutambulante patienter må derfor nødvendigvis indebære en prioritering af både uddannelse og personalenormering i akutmodtagelserne. DASEM imødeser de konkrete initiativer fra Danske Regioner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *