Nytårshilsen fra formanden

Kære DASEM-medlem,
2019 har vi i akutmedicin igen passeret flere milepæle og den vigtigste er selvfølgelig, at vi i år har fået ansat de første hoveduddannelseslæger i akutmedicin. Lad mig starte med at sende en specielt stor hilsen til jer: velkommen i specialet!

Vi får nu endelig det vækstlag af yngre læger med energi og nye ideer og en blivende fremtid i specialet, som vi har savnet. Det er nu vigtigt, at vi så også formår at give de nye kollegaer muligheden for at udfolde sig og præge specialet.  Både på afdelingerne og i vores faglige selskab.

Hovedkursusrækken er også kommet godt i gang og udover de nye hoveduddannelseslæger er også et stort antal allerede ansatte speciallæger startet på merituddannelse.

Det har så langt fra været alle opslåede hoveduddannelsesstillinger, der blev besat i første omgang. Det er endnu alt for tidligt at drage konklusioner på baggrund af dette, men kalder selvfølgelig på en opmærksomhed.  Antallet af gennemførte introduktionsforløb er stadig begrænset og med afskaffelsen af femårsreglen vil mange unge læger gerne prøve flere specialer af, inden de søger hoveduddannelsesstilling. Søgningen til introduktionsstillingerne er imidlertid uændret meget stor landet over, så interessen for vores speciale er der.  Vi følger udviklingen og planlægger sammen med YDAM en enquete til introduktionslægerne om deres overvejelser i forbindelse med evt. søgning af hoveduddannelse.

Vi har i bestyrelsen det sidste år brugt meget tid på at diskutere arbejdsforholdene i akutmedicin og det har bla mundet ud i et holdningspapir, som vi har valgt at kalde ”Patientsikre arbejdsforhold i akutafdelingerne”. Holdningspapiret bliver offentliggjort om kort tid og vi håber, at det kan være med til at skabe debat om organisation og arbejdsforhold i akutafdelingerne. I bestyrelsen har vi besluttet at fastholde dette emne som et fokusområde i 2020.

Sundhedsstyrelsen fik i 2019 færdiggjort arbejdet med de nye anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade. Anbefalingerne er nu ude i høring. Det foreliggende høringsudkast repræsenterer på ingen måde en omvæltning af samme omfang som planlægningsgrundlaget fra 2007, men mindre kan også gøre det. I DASEM glæder vi os over anbefalingerne om en styrket og mere sammenhængende visitation, så patienterne i højere grad dirigeres til det rigtige tilbud første gang. For første gang kommer der også anbefalinger til den fælles akutmodtagelse af både psykiatriske og somatiske patienter og hvor planlægningsgrundlaget i 2007 alene anbefalede tilstedeværelse af en række specialer på matrikler med akutmodtagelse, hæfter vi os ved, at det nu direkte fremgår at den umiddelbare diagnostik og behandling skal ske på speciallægeniveau. Det er endnu et vigtigt skridt væk fra den gamle kultur med de yngste læger i front.

Den helt store akutmedicinske begivenhed i Danmark i 2020 bliver EUSEM kongressen i Bella centret 19-23 december. Planlægningen er i fuld gang og programmet bliver godt. Jeg håber naturligvis på rigtig mange danske deltagere, på rigtige mange danske abstracts og på rigtig mange danske præsentationer. Det er er en enestående mulighed for at dyrke netværk, møde kollegaer fra andre lande, blive opdateret på det nyeste faglighed og ikke mindst præsentere egen forskning for et internationalt publikum. I samarbejde med sygeplejerskerne i DAENA, planlægger vi et dansksproget spor i det klassiske DEMC format, så heller ikke det, kommer man til at skulle undvære.

Til slut vil jeg gerne rette en tak til alle de medlemmer, der har hjulpet til med forskellige opgaver i DASEM regi det sidste års tid. Stort som småt. Internt i bestyrelsen har vi mærket en fortsat stigende arbejdsmængde, efter vi er blevet speciale og vi mærker i tiltagende grad behovet for at endnu flere medlemmer involveres, hvis vi skal blive ved med at løfte opgaven.
Bestyrelsen vil derfor i 2020 sætte endnu mere fokus på kommunikation om selskabets aktiviteter og involvering af flere aktive medlemmer i selskabets mange opgaver.

God jul og godt nytår!

Christian Skjærbæk
Formand
Dansk Selskab for Akutmedicin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *