Digitalt årsmøde en kæmpe succes

Det var ikke kun i studiet der var god stemning under DASEMs digitale årsmøde 2021. Blandt de mange deltagere havde flere fundet sammen på konferencerum og i private hjem for sammen at se oplægsholderne – og selvfølgelig øge chancen for at få banko!

DASEM afholdt d. 23-24 april 2021 et årsmøde under nye omstændigheder. Coronarestriktionerne betød at landets mange ivrige akutmedicinere desværre ikke kunne samles under samme tag uden at risikere svær underbemanding på landets i forvejen corona-pressede akutafdelinger i tilfælde af et udbrud blandt de deltagende.

Af denne årsag valgtes det at afholde årsmødet som et digitalt event – over ZOOM – hvilket var en ny udfordring for selskabets årsmødeudvalg. Forventningerne til deltagelse var derfor sat lavt, men kvaliteten af programmet var trods dette ligesom til andre årsmøder sat helt i top med internationale og nationale eksperter indenfor områderne:

  • Diagnostik og probabilistisk tankegang i akutafdelingen
  • Præhospital akutmedicin
  • Toksikologi i akutafdelingen
  • Sexisme blandt læger
  • Second victim fænomenet
  • Håndtering af klagesager indenfor akutmedicin

Alt sammen styret af de to værter og hoveduddannelseslæger i akutmedicin, Jesper Weile og Emil Iversen, med fænomenal støtte fra bankokyndige Marie-Laure Jacobsson.

Se hele programmet og videoer fra årsmødet på hjemmesiden www.dasemaarsmoede.org

Deltagelsen oversteg dog langt alle forventninger og tangerede tidligere årsmøders rekord med estimeret 100-120 deltagende akutmedicinere som alle bidrog med højt humør, stemningsbilleder og relevante og gode spørgsmål til oplægsholderne over den digitale platform.

Den store succes af den digitale platform kombineret med muligheden for at optage årsmødets oplæg til fremtiden gør at DASEM overvejer fremover at lave en kombination af et fysisk og digitalt årsmøde.

Næste årsmøde afholdes i april 2022 og med al forhåbning med fysisk fremmøde. Følg med her på siden samt vores årsmødehjemmeside www.dasemaarsmoede.org for snarlige opdateringer. I mellemtiden kan vi se frem til den store DEMC9 kongres samt EUSEM kongressen der i år foregår i Portugal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *