Mikrointernat med fokus på arbejdsmiljø, kommunikation og faglig identitet

Der var fuldt hus til mikrointernatet med mere end 20 deltagende aktive medlemmer henover weekenden, som hver fordelte sig på to af de fire planlagte arbejdsgrupper: arbejdsmiljø, kommunikation, nationale behandlingsvejledninger og rekruttering

For at kickstarte bestyrelsesåret afholdt DASEM igen i år mikrointernat kort tid efter årsmødet – denne gang i weekenden d. 11-12 juni. Der var lagt op til et solidt fokus på hvert af DASEMs arbejdssøjler med workshops i hver af emnerne:

  • Arbejdsmiljø
  • Kommunikation
  • Nationale behandlingsvejledninger
  • Rekruttering

En kæmpe stor tak skal lyde til de aktive medlemmer af DASEM som deltog og tilmeldte sig hver to af de fire workshops med hver deres vigtige input til områderne. Det blev en produktiv weekend, der bl.a. førte til oprettelsen af et genoplivet kommunikationsudvalg, et nationalt behandlingsvejledningsudvalg og et arbejdsmiljøudvalg. De enkelte workshops producerede desuden hver især håndgribelige produkter som bestyrelsen og DASEMs udvalg kan arbejde videre med i løbet af det kommende bestyrelsesår med bl.a.:

  • En drejebog for struktureret kommunikation samt et oplæg til en workshop i professionel kommunikation for bestyrelsen og kommunikationsudvalget
  • En køreplan for at bryde igennem til fagforeningerne omkring behovet for en særskilt overenskomst for det akutmedicinske speciale og evt. andre ligeledes vagtbelastede specialer
  • En struktur for fremtidige akutmedicinske nationale behandlingsvejledninger

DASEMs bestyrelse glæder sig til at se hvad de første spadestik indenfor hvert af områderne fra mikrointernatet vil udvikle sig til i løbet af bestyrelsesåret og inviterer alle med interesse til at melde sig til at deltage i arbejdet ved at skrive til kontakt@dasem.dk.

Derudover blev der til mikrointernatet også afholdt bestyrelsesmøde med deltagelse af de tilstedeværende aktive medlemmer. Se referatet fra bestyrelsesmødet her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *