Bestyrelsen

Som vedtaget på Generalforsamlingen d. 20.04.2018 og efterfølgende konstituering ser bestyrelsens sammensætning således ud:

 • Formand
  • Christian Skjærbæk
   • kontakt@dasem.dk
 • Bestyrelsesmedlemmer
  • Henrik Ømark, næstformand
  • Matthias Giebner, sekretær
  • Marie-Laure B. Jacobsson, sekretær
  • Charlotte Green
  • Christian Rasmussen
  • Gerhard Tiwald
  • Jakob Lundager Forberg
  • Ulf Grue Hørlyk
 • Suppleanter
  • Emil Iversen
  • Jesper Wamberg
  • Peter Tagmose Thomsen

Møder og referater 2017-2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 19.02.19

Referat af bestyrelsesmøde d. 05.10.18

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.02.18

Referat af bestyrelsesmøde d. 05.12.17

Referat af bestyrelsesmøde d. 07.10.17

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.08.17